Skontaktuj się z nami

Dystrybucja

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy ze spółką VODAK s.r.o. prosimy o kontakt drogą oficjalną - najlepiej telefonicznie albo e-mailem. Patrz formularz.

Informacje kontaktowe

Pytania? Prosimy o kontakt

Dane do fakturowania

IČO: 081 60 040
DIČ: CZ08160040
Konto bankowe: FIO a.s. pobočka Liberec číslo účtu 2901183106/2010
Rejestr handlowy: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, složka 43622