Dlaczego bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest ważne?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami europejskimi ČSN EN 14604 oraz ČSN EN 54-7 jak również zgodnie z tendencjami światowymi, coraz większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo pożarowe budynków, gospodarstw domowych oraz obiektów przemysłowych. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i majątku.

Rzeczą bardzo ważną jest przy tym zagwarantowanie funkcjonalności systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Dla prawidłowego działania tych systemów konieczne jest wykonywanie regularnych kontroli.

Do tego celu służą testy działania, które w różnych krajach mają różne parametry. Wspólnym mianownikiem jest przeszkolenie wykwalifikowanych techników oraz upoważnienie uzyskane od producenta systemów SSP (systemy sygnalizacji pożarowej) do wykonywania tych testów.

W większości krajów świata najczęściej stosowaną metodą jest technika polegająca na użyciu spreju do testowania. Do tego celu może państwu służyć sprawdzony przez renomowanych techników sprej do testowania MV-8. Chodzi przy tym o spolegliwą metodę, możliwą do zastosowania w większości środowisk.

Jest to nowoczesny sposób, stosowany przez profesjonalistów na całym świecie.