Kontaktujte nás

Distribúcia

V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce so spoločnosťou VODAK s.r.o. nás kontaktujte oficiálnou cestou, najlepšie e-mailom. Viď. formulár.

Kontaktné informácie

Máte otázky? Pokojne sa nás spýtajte

Fakturačné údaje

IČO: 081 60 040
DIČ: CZ08160040
Bankové spojenie: FIO a.s. pobočka Liberec číslo účtu 2901183106/2010
Obchodný register: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, složka 43622